Bağımsız Denetim

Kamu güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır.

Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirilmesini içerir. Denetçi görüşü firmanın mali durumunun görünürlüğünü daha güvenilir sunmakla beraber, şirketin paydaşlarına ve bilgi kullanıcılarına karşı daha şeffaf ve kurumsal olmasında etkilidir.

Şirketlerin mali tablolarının yıllık ve ara denetimlerini, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu mevzuatı (KGK), Muhasebe Sistemi Genel Tebliğleri (MSGUT), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına (IFRS) göre yapan ACR DENETİM, uzmanlık alanları doğrultusunda yapılanmış ekipleri ile özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır. ACR Denetim olarak vermiş olduğumuz denetim hizmetleri aşağıda özetlenmiştir: 

​- Bağımsız Denetim (KGK, MSGUT, SPK, IFRS, USGAAP)

- Hata, Hile ve Usulsüzlük Denetimi,

- Özel Amaçlı Diğer Denetimler,

- İç Denetim,

- İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin Kurulması ve Yönetimi. 

E-posta Girişi