Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Hukuki Sonuçları

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Bağımsız Denetim Yaptırmamasının Hukuki Sonuçları Türkiye’deki şirketlerin bağımsız denetimi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. Maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir. Buna göre denetime tabi olan şirketlerin finansal tabloları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KG…

Kambiyo Zararlarının Sermaye Kaybı Veya Borca Batık Olma Etkisi

Kur Farkı Zararlarının Sermaye Kaybı Veya Borca Batık Olma Hesabında Dikkate Alınmaması 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 15 Eylül 2018 tarihinde yayımlanarak 01.01.2023 tarihinde kadar geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=h…

Sözleşmelerin TL Cinsinden Yapılması ve Mevcut Sözleşmelerin 1 Ay İçinde TL'ye Çevrilmesi Zorunluluğu

Sözleşmelerin Türk Lirası Cinsinden Düzenlenmesi Zorunluluğu Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 13 Eylül 2018 tarihinde 30533 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.r…

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve TL'ye Çevrilme Zorunluluğu

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) 4 Eylül 2018 tarihinde 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir. Tebliğin 3. Maddesine göre, Türkiye’de yerle…

E-posta Girişi