Kişisel Verilen Korunması Hakkında Şirketlerin Yükümlülükleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Şirketlerin Yükümlülükleri 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarih 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini k…

Sözleşme Bedellerinin TL Cinsinden Düzenlenme Zorunluluğu Getirilmiştir.

Sözleşmelerin Türk Lirası Cinsinden Düzenlenmesi Zorunluluğu Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 13 Eylül 2018 tarihinde 30533 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.r…

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve TL'ye Çevrilmesi Gerekmektedir.

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) 4 Eylül 2018 tarihinde 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir. Tebliğin 3. Maddesine göre, Türkiye’de yerle…

E-posta Girişi