Şirketlerin 2021 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır.

26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2021 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır. Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonl…

Kişisel Verilen Korunması Hakkında Şirketlerin Yükümlülükleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Şirketlerin Yükümlülükleri 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarih 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini k…

Sözleşme Bedellerinin TL Cinsinden Düzenlenme Zorunluluğu Getirilmiştir.

Sözleşmelerin Türk Lirası Cinsinden Düzenlenmesi Zorunluluğu Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 13 Eylül 2018 tarihinde 30533 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.r…

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve TL'ye Çevrilmesi Gerekmektedir.

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) 4 Eylül 2018 tarihinde 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir. Tebliğin 3. Maddesine göre, Türkiye’de yerle…

E-posta Girişi