Sözleşme Bedellerinin TL Cinsinden Düzenlenme Zorunluluğu Getirilmiştir.

Sözleşmelerin Türk Lirası Cinsinden Düzenlenmesi Zorunluluğu Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 13 Eylül 2018 tarihinde 30533 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.r…

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve TL'ye Çevrilmesi Gerekmektedir.

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) 4 Eylül 2018 tarihinde 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir. Tebliğin 3. Maddesine göre, Türkiye’de yerle…