Bağımsız Denetim

Kamu güveni, yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır. Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konu…

Eğitim ve Diğer Danışmanlık Hizmetleri

ACR Denetim olarak gerek kendi uzman personelimizle gerek iş birliği içinde olduğumuz çözüm ortaklarımızla muhasebe, vergi, finansal analiz, denetim, raporlama, iç kontrol ve risk yönetimi, satın alma uygulamaları gibi hususlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

E-posta Girişi